Carieră

Oportunităţi de carieră

 

Această pagină este dedicată publicării anunţurilor privind ocuparea posturilor vacante din cadrul ANCOM.
Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 prin care se înfiinteaza ANCOM, personalul este angajat pe baza de concurs organizat în condiţiile legii, în conformitate cu structura organizatorică a Autoritatii.

Anunţuri de concurs

24 octombrie 2018Concurs pentru ocuparea unui post de director al Direcției Achiziții și Administrativă detalii…

24 octombrie 2018Concurs pentru ocuparea unui post de muncitor calificat la Biroul Administrativ din cadrul Serviciului Economic și Administrativ, Direcția Regională Iași, Direcția Executivă Monitorizare și Control detalii…

24 octombrie 2018Concurs pentru ocuparea a două posturi de îngrijitor la Biroul Administrativ din cadrul Serviciului Economic și Administrativ, DRI, DEMC detalii…

24 octombrie 2018Concurs pentru ocuparea unui post de administrator de rețea la Biroul Administrare Resurse Informaționale din cadrul Direcției Regionale Iași, Direcția Executivă Monitorizare și Control detalii…

24 octombrie 2018Concurs pentru ocuparea unui post de expert la Serviciul Reglementări Poștale din cadrul Departamentului Reglementare Tehnică, Direcția Executivă Reglementare detalii…

24 octombrie 2018Concurs pentru ocuparea unui post de expert la Serviciul Date Statistice din cadrul Departamentului Strategie și Date Statistice, Direcția Executivă Reglementare detalii…

27 septembrie 2018Anunţ de concurs pentru ocuparea postului de expert la Serviciul Reglementări Comunicații Electronice din cadrul Departamentului Reglementare Tehnică, Direcția Executivă Reglementare detalii…

27 septembrie 2018Anunţ de concurs pentru ocuparea postului de șef serviciu la Serviciul Achiziții Operaționale din cadrul Departamentului Achiziții, Direcția Achiziții și Administrativă detalii…

27 septembrie 2018Anunț de concurs pentru ocuparea unui post de expert la Serviciul Planificare din cadrul Departamentul Achizitii detalii…

27 septembrie 2018Anunț de concurs pentru ocuparea postului de sef serviciu la Serviciul Investitii din cadrul Departamentului Achizitii detalii…