Radioamatori

Atribuţiile ANCOM în domeniul radiocomunicaţiilor în Serviciul de Amator

Radiocomunicaţiile în Serviciul de Amator cuprind toate tipurile de radiocomunicaţii civile care funcţionează în benzi de frecvenţe radio cu statut neguvernamental sau partajat, atribuite potrivit Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe (TNABF) serviciilor de Amator şi Amator prin Satelit, şi anume:

 • radiocomunicaţii în serviciile de amator şi amator prin satelit;
 • armonizează, cu statut permanent, legislaţia naţională în domeniu cu prevederile internaţionale în vederea   asigurării compatibilităţii operaţionale şi legale a staţiilor din serviciul de amator şi amator prin satelit de pe teritoriul României, în directa relaţionare cu staţii amplasate pe teritoriile altor state;
 • reglementează şi coordonează activitatea serviciului de amator şi amator prin satelit la nivel naţional.

În acest domeniu, ANCOM:

 • atribuie şi asignează frecvenţe radio pentru reţele şi staţii de radiocomunicaţii de amator şi amator prin satelit;
 • asigură coordoonarea frecvenţele radio din benzile de frecvenţe atribuite conform TNABF serviciului amator şi amator prin satelit cu administraţiile de comunicaţii ale ţărilor vecine.

ANCOM acordă:

 • certificate de operator în serviciile de amator, după cum urmează:
 • certificate de clasa I si a II-a, emise conform Recomandării CEPT T/R 61-02, echivalente certificatului CEPT HAREC;
 • certificate de clasa a III-a, emise Raportului CEPT ERC 32/2005, echivalent certificatului CEPT Novice;
 • certificate de clasa a III-a restrâns.
 • autorizaţii de operare în serviciile de amator, după cum urmează:
 • autorizaţii de clasa I si a II-a, emise conform Recomandării CEPT T/R 61-01, echivalente autorizaţiei CEPT;
 • autorizaţii de clasa a III-a, emise Raportului CEPT ECC 05(06), echivalent certificatului CEPT Novice;
 • autorizaţii de clasa a III-a restrâns;
 • autorizaţii de staţii de radioclub;
 • autorizaţii pentru staţii repetoare şi radiobaliză. 

 


Reglementări naționale

Formulare

Reglementări internaționale

Specimene autorizații/certificate

Pentru alte detalii, ne puteţi contacta la adresa de email: srs@ancom.org.ro sau la numarul de fax: 0372845724.