Operatori radio

Atribuţiile ANCOM în activitatea de certificare a personalului operator al staţiilor de radiocomunicaţii

În activitatea de certificare a personalului operator al staţiilor de radiocomunicaţii, ANCOM emite toate tipurile de certificate pentru radiocomunicaţii civile care funcţionează în benzi de frecvenţe radio cu statut neguvernamental sau partajat, atribuite potrivit Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe (TNABF) serviciilor mobil aeronautic şi mobil aeronautic prin satelit, serviciile mobil maritim şi mobil maritim prin satelit, serviciul radiotelefonic pe căile de navigaţie interioară şi serviciul mobil terestru, pentru operarea statiilor de radiocomunicaţii, şi anume:

  • radiocomunicaţii în serviciile mobil maritim şi mobil maritim prin satelit;
  • radiocomunicaţii în serviciile mobil aeronautic şi mobil aeronautic prin satelit;
  • radiocomunicaţii în serviciile mobil terestru;
  • radiocomunicaţii în serviciul radiotelefonic pe căile de navigaţie interioară;
  • armonizează, cu statut permanent, legislaţia naţională în domeniu cu prevederile internaţionale în vederea asigurării compatibilităţii operaţionale şi legale a staţiilor din serviciile mai sus menţionate de pe teritoriul României, în directa relaţionare cu staţii amplasate pe teritoriile altor state;
  • reglementează activitatea serviciilor mai sus menţionate la nivel naţional.

În acest domeniu, ANCOM:

  • asigură existenţa competentei profesionale a personalului ce operează reţele şi staţii de radiocomunicaţii în serviciile mai sus menţionate;
  • asigură recunoaşterea şi echivalarea pregătirii personalului ce operează reţele şi staţii de radiocomunicaţii din benzile de frecvenţe atribuite conform TNABF serviciilor mai sus menţionate, provenind din alte state.

Materiale cu caracter informativ

Reglementări privind operarea stațiilor de radiocomunicații

Reglementări internaţionale

Formulare

Programe de examinare

Pentru alte detalii, ne puteţi contacta la adresa de email srs@ancom.org.ro sau la numarul de fax: 0372845724